۱۳۸۸ اسفند ۱۹, چهارشنبه

Who is older?

×ژانر رادیو پیام:


 آداب معاشرت برای دختران و پسران جوان:

اگر برای صرف شام یا ناهار دعوت شده اید، قبل از بزرگتر به طرف غذا نروید.

هیچ نظری موجود نیست: