۱۳۸۹ فروردین ۷, شنبه

Unemployed

- آقای داماد چیکاره است؟
+ "خیابونا رو متر میکنه."


این عبارتی بود که در توصیف پسر بیکار فامیل به کار میرفت و من همیشه فکر میکردم باید یه روزی ازش بپرسم خیابون سی-متریِ فلان واقعاً چند متره. که البته بعدها فهمیدم منظور بزرگترها طول خیابون بوده و نه عرضش.----------------------------------------
× خیابون متر کردن، کنایه از قدم زدن بی هدف.

هیچ نظری موجود نیست: