۱۳۸۸ مرداد ۱۷, شنبه

The Green Theorem

Theorem: Not voting = to voting to Ahmadinejad.


On June 12th, it was proved that:


NOT ONLY

BUT ALSO


Voting and Not voting to Ahmadinejad = Voting to Ahmadinejad.

pic: from the web (Not voting equals to voting to Ahmadinejad)

۱۳۸۸ مرداد ۱۳, سه‌شنبه

Why Not?


هاشمی رو روی برگه رای نوشتم و انداختم. دفعه اولی بود که حس کردم دست خطم خیلی بچه مدرسه ایه.، که البته بود

برای اون یکی رای، پرسیدم حالا چی میشه "نه" رو بندازیم؟
هیس مامان، الان میگن اینا ضد انقلابن -

image from here

۱۳۸۸ مرداد ۱۲, دوشنبه

What will happen next?.اون روز 14 خرداد امتحان دینی ثلث سوممون لغو شد

به جای خوشحالی از اینکه امتحان نداریم، با نابوری فکر میکردم پس تکلیف اون "خدایا، خدایا تا انقلاب مهدی خمینی رو نگهدار" که رو دیوار مدرسه نوشته چی می شه؟

بعد یه مدت مساله اینطوری حل شد: خدایا خدایا تا انقلاب مهدی از نهضت خمینی محافظت بفرما! خامنه ای رهبر به لطف خود نگهداراون موقع 5 سال از 1984 گذشته بود، الان 25 سال گذشته. دوست دارم بدونم تکلیف این یکی شعار چطوری معلوم میشه. فقط نگو که منتظر انقلاب مهدی بمونم

PS. picture from here