۱۳۸۸ اسفند ۲۰, پنجشنبه

ego

یک بار که موضوع انشا آزاد بود، انشا نوشتم در مورد اینکه "چگونه انشا بنویسیم که حتما بیست بگیریم".
معلممون بهم نوزده داد.

درس زندگی: مردم رو توی رودربایستی نگذارید. بگذارید فکر کنن ایده خودشون بوده.

هیچ نظری موجود نیست: