۱۳۹۱ فروردین ۲۹, سه‌شنبه

Honesty was the best policy

اگر دروغ ماليات داشت...

۱۳۹۱ فروردین ۲۴, پنجشنبه

"It ain't over till it's over."

بود از پس پرده گفتگوي من و تو.
پرده برافتاد... هم تو ماندي، هم من.
نتيجه: پرده هم پرده هاي قديم!

پ.ن: هر چند كه من دارم ميرم...

Title: Yogi Berra

۱۳۹۱ فروردین ۱۳, یکشنبه

"Half the lies they tell about me aren't true." -- Yogi Berra

× ایمان بیاوریم به آغاز ماه آوریل:

"چه مهربان بودی وقتی دروغ میگفتی."
-- فروغ