۱۳۹۰ آبان ۲, دوشنبه

when it's easier to lose than to choose

"Take your time and look at all aspects, but don't overanalyze. After all, this is not an optimization problem you can solve optimally... Actually you should be happy about having this problem.  With one option, you wouldn't have this problem in the first place."
-- a piece of advice I received from a colleague on how to make certain decisions... 


and I suddenly thought of those 50% married Americans who go through a divorce ... and  #forever__singles

Is it always good to have plenty of options in the sea?

۱۳۹۰ مهر ۲۶, سه‌شنبه

Either Forever_signle or forever_looking_for_job... or both

when you are a girl and you wear the same thing on a date and in a job interview.


۱۳۹۰ مهر ۲۴, یکشنبه

Ignorance is Bliss

در مدت کوتاهی از نزدیک به دو ماه گذشته که متوجه شده‌ام سوت سوتک آتش نشانی خانه‌ام  نه هر سه-چهار دقیقه یکبار، بلکه هر چهل و سه وهشت دهم ثانیه یکبار برای خودش جیرجیر میکند، زندگی برایم غیر قابل تحمل شده است.

پ.ن1.: فکر کنم تا به حال جمله به این بلندی ننوشته بودم. 
پ.ن2: بسه دیگه. برم باطریش رو عوض کنم.

۱۳۹۰ مهر ۲۳, شنبه

"Liberality lies less in giving liberally than in the timeliness of the gift."

× به جای کلمات مناسب، جای خالی بگذارید:

گوگوش (به مهران در گوگوش آکادمی): مهم زیاد تحریر دادن نیست. مهم به جا تحریر دادن است.title: Jean de la Bruyere

۱۳۹۰ مهر ۱۳, چهارشنبه

"I like a man who's good, but not too good - for the good die young, and I hate a dead one."

بله! اینجوری شد که بیوه کاری شدیم خانوم آ.!title: by Mae West, it has something to do with job, not Steve Jobs.

۱۳۹۰ مهر ۱۱, دوشنبه

Bill Gates, Yogi Berra and That guy with high school diploma

قدرتی خدا، منِ مدر‌ک‌گرایی که مدام نصیحت می‌شنیدم "ادب مرد به ز مدرک اوست"، چشم به انتظار پسر دیپلمه‌ای نشسته‌ام.

پ.ن.: معیارهای جدید: باهوش باشد، من را بخنداند و آدم باشد (یعنی شامپانزه‌ نباشد).


.Title: Three people with high school diploma that I like