۱۳۹۵ آبان ۳۰, یکشنبه

Ditch the Witch

نیازمندی‌ها:
به یک هکر مسلط جهت شکستن قفل بخت خود نیازمندیم.