۱۳۸۸ اسفند ۱۰, دوشنبه

Debugged× ژانر خاله سوسکه:

اگه من زنت بشم، یار و همدمت بشم... منو با چی میزنی؟

× ژانر مهندس نرم افزار:

دیباگت میکنم.

---------------------------
دانلود فایل صوتی خاله سوسکه

عکس: تصویر جسد اولین باگ نرم افزاری مربوط به مادربزرگ خاله سوسکه (عم قزی، کفش قرمزی)

هیچ نظری موجود نیست: