۱۳۸۹ فروردین ۶, جمعه

About me

فصل ... "درباره مولف"
- مادرم گوشت دوست داره و همیشه جدول حل میکنه. خودمم عاشق شعر و آلبالو خشکه ام. عمه خانم هم ..
+ اصلا برام مهم نیست که عمه تون پنیر دوست داره و برادرتون آلبالو خشکه.
- نه! نه! برادرم پنیر دوست داره و من آلبالو خشکه.


(از سری دیگه چه خبر؟)

هیچ نظری موجود نیست: