۱۳۸۹ فروردین ۳, سه‌شنبه

بیگاری

سال 89، سالی که به جای حل مشکل بیکاری، سرکشش رو مضاعف کردند.
بارالها! صبر بیکارها واستقامت باکارها را مضاعف بفرما!

هیچ نظری موجود نیست: