۱۳۸۸ اسفند ۲۸, جمعه

Breast Feeding

فصل نوزادی

- صد رحمت به اون شیری که خوردی!
+ منظورتون کارخونه شیر گیگوزه دیگه؟
(اونوقتا شیر کوپنی نبود... یعنی ...من از شیر مادر تغذیه کردم!
مادر: شیر خشک!
پدر: شیر گاو!)
------------------------------------
-- خوب، اونوقتا دیگه چه خبر نبود؟

(سری  دیگه چه خبر؟)

هیچ نظری موجود نیست: