۱۳۹۲ مرداد ۷, دوشنبه

"Caffeine leads to depression, makes you all irritable, have your heart beating fast. Faster heart rate, you know what I mean? And worse than anything, you drink that coffee, it gives you the shits, you know what I mean?" -- Coffee and Cigarettes

روایت داریم اگر مسلمان (یا غیرمسلمانی) بعد از اذان مغرب قهوه بنوشد، شب زنده داری تا سحر بر او واجب خواهد شد.

۱۳۹۲ تیر ۲۸, جمعه

"All girls hit that phase where they like the bad boy. I grew out of that really young and ... I like the satiric, consistent nice guy." -- Kristen Bell

× داستان کوتاهِ دختربازنما:

قبلا گفته بود میخوام مخت رو بزنم.
گفتم قبلا گفته بودی میخوای مخم رو بزنی.
سرخ شد.
گفت معلومه سرخ شدم؟ 
گفتم نه معلوم نیست سرخ شدی.

۱۳۹۲ تیر ۱۸, سه‌شنبه

"در من غم بیهودگی ها میزند موج"

اگر هرزه مونث هرزه... خسته‌ام از هرزگی.

----------------در من غم بیهودگی ها میزند موج 

در تو غروری از توان من فزونتر 
در من نیازی میکشد پیوسته فریاد
در تو گریزی میگشاید هر زمان پر
ای کاش در خاطر گل مهرت نمیرست 
ای کاش در من آرزویت جان نمی یافت 
ای کاش دست روز و شب با تار و پودش 
از هر فریبی رشته عمرم نمی بافت
اینک دریغا آرزوی نقش بر آب 
اینک نهال آرزو بی برگ و بی بر 
در من غم بیهودگی ها می زند موج
در تو غروری از توان من فزونتر 
اندیشه روز و شبم پیوسته این است
من بر تو بستم دل 
دریغ 
دریغ از دل که بستم 
افسوس بر من گوهر خود را فشاندم 
در پای بت هایی که باید میشکستمای خاطرات روزهای گرم و شیرین 
دیگر مرا با خویشتن تنها گذارید 
در این غروب سرد درد انگیز پاییز
با محنت گنگ و غریبم واگذارید
در من غم بیهودگی ها می زند موج

۱۳۹۲ تیر ۱۵, شنبه

فیلم گـاو (بد)آموزنـده بود. -- امام خمینی

یک عارضه روانی معروف هست به نام "من کالباس گوشت گاو مشدحسن هستم". مهمترین علامتش اینه که همینجوری که به پهلو دراز کشیدین و یه کمی پاهاتون رو توی شکمتون جمع کردین، آرزو میکنید یه کالباس روی میز آشپزخونه بودین، یه آشپز با ساطورش میومد ورق ورقتون میکرد.

۱۳۹۲ تیر ۱۱, سه‌شنبه

You either get tired fighting for peace, or you die. -- John Lennon

یه مربی تربیت بدنی بود که میگفت دویدن بهتر از راه رفتن، راه رفتن بهتر از ایستادن، ایستادن بهتر از نشستن، نشستن بهتر از خوابیدنه.

اگه خوابیدن بهتر از مردنه، من برم بخوابم.