۱۳۹۱ تیر ۲, جمعه

A sister is both your mirror and your opposite. -- Elizabett Fishel

اگر در خانواده اي چند خواهر باشند، خواهر بزرگتر را آباجي، بعدي شاباجي، بعديتر خانم باجي، بعديترتر را آغاباجي ميگويند.

امضا، شاباجي
---------------------------------
كوييز: كلمات زير را مرتب كنيد:
خان داداش، آقا داداش، داش مشدي، داش آكل، برادران داداش زاده.

۱۳۹۱ خرداد ۱۶, سه‌شنبه

"A woman clothed with the sun, and the moon under her feet, and upon her head a crown of twelve stars" -- Bible

زهره داره از بين زمين و خورشيد رد ميشه. شانس آورده كه خورشيد، خانمه وگرنه حافظه اش كم ميشد...

پ.ن: به طرق اولي شانس آورده كه خودش خانمه.