۱۳۸۸ اسفند ۱۸, سه‌شنبه

Toxic Toys
همه دارن گندم و ماش و عدس  سبز می کنند. من به شدت دلم خواست کرچک بکارم.
لذتی که در کاشت کرچک هست در کاشت هیچ چیز دیگه ای نیست و همانا تعداد قلیلی این را میدانند.PS. "Castor bean produces seeds that are poisonous, castor bean plants should not be grown in yards where children play!"

هیچ نظری موجود نیست: