۱۳۸۸ اسفند ۱۳, پنجشنبه

Birth Dates

اولین موضوع انشایی که یادم میاد درباره اش نوشتم "هفته وحدت" بود. نه برای خودم، برای برادر بزرگترم که بدو بدو میرفت بازی کنه و بهم می گفت: "تو میتونی بنویسیش!".

"....
در پایان این انشا چنین نتیجه میگیریم که مسلمانان شاید در جزئیاتی مثل تاریخ تولد اختلاف داشته باشند وحتی گاهی سر یکدیگر را ببرند، ولی آنقدر وحدت دارند که استخوان یکدیگر را دور نمیاندازند.

 مثلا همین ریگی که بدون توجه به دستاوردهای هفته وحدت به اعمال تروریستی پناه آورد. ولی به علت تعالیم اسلام ناب محمدی، بعد از دستگیری نقشه های شوم دشمن مشترک مسلمانان جهان، یعنی آمریکا را خیلی زود افشا کرد.

ما در همین جا به باراک حسین اوباما هشدار میدهیم که قبل از اینکه به دست سربازان گمنام امام زمان بیفتد، مسلمان شود تا راحت تر اعتراف کند.

این بود انشای ما."


هیچ نظری موجود نیست: