۱۳۹۲ تیر ۴, سه‌شنبه

It is not worth fighting. Put the gun down.

Most people survive life; some don't. The rest die later.

۱۳۹۲ خرداد ۲۸, سه‌شنبه

Ignore the big frog first...

محل پرتاب: پشت گوش

۱۳۹۲ خرداد ۲۷, دوشنبه

"The light at the end of the tunnel...is a train"

پایان شب سیه، دراز است.پ.ن:
خسته
دلتنگ
ناامید

۱۳۹۲ خرداد ۲۶, یکشنبه

"Nobody is perfect"

Ruby Spark
× معرفی فیلم:
نویسنده ای که افسرده شده و نمیتونه بنویسه، شروع میکنه به نوشتن از دختر ایده آلش. در کمال ناباوری دختر میاد تو زندگی واقعیش. نویسنده هر وقت دختر رو نمیپسنده، ادیتش میکنه. دختر در واقعیت هم عوض میشه....

اینجاهای فیلم دیگه خوابم برد. ولی تا صبح ذهنم داشت سعی میکرد هضم کنه روحانی واقعنی انتخاب شده.

پ.ن: آیا میشه ادیتش کرد؟ 


title: "Some like it hot"