۱۳۹۴ مرداد ۱۵, پنجشنبه

God! God! Till Mahdi's Revolution....

مرا عهدي است با يارم... كه تا جان در بدن دارم... به دنبالش بجويم.