۱۳۹۰ تیر ۷, سه‌شنبه

But thanks god we have cemetery close by

امروز هم مسير خانه به كار و هم مسير كار به زايشگاه را گم كردم...

پ.ن. ١. حيف كه ديگه نميرم دانشگاه، وگرنه جمله وزن و قافيه بهتري ميداشت.
۱۳۹۰ تیر ۳, جمعه

F-word & S-word: lost in translation

حروف کلمات گافدار

۱۳۹۰ تیر ۱, چهارشنبه

Genre

"You don't want to love and you refuse to be loved. But you just love the idea of love."

-- The man who loved women

۱۳۹۰ خرداد ۲۱, شنبه

Step by step guide to make eye contact, for dummies


اگر فردی خجالتی هستید ابتدا با یک چشم شروع کنید.
* از رهنمودهای "اُذَین" علیهاسلام به پیروانش
photo: internet
۱۳۹۰ خرداد ۱۸, چهارشنبه

"It gets late early out there!"

درس روز:
هميشه زودتر از آني كه فكر كني دير ميشود.
هميشه هم كه نه... فقط اون وقتايي كه فكر ميكني فرصتش هميشه هست...


title: Yogi Berra