۱۳۸۸ اسفند ۲۷, پنجشنبه

Introduction

مقدمه

هر صبح وقتی چشممو باز میکنم با خودم میگم باز هم یک روز خوب و شیرین شروع شد...
متاسفانه طبیعت من برای آدمای دوروبرم خیلی قابل درک نیست. فکر می کنم عبارت "غلط انداز" رو برای آدمایی مثل من اختراع کردن.
...
این نوشته رو تقدیم میکنم به تمام آدمای غلط انداز دنیا که زندگی پررنجی دارن.

- خسته نباشید... دیگه چه خبر؟

(سری دیگه چه خبر؟)

هیچ نظری موجود نیست: