۱۳۹۲ فروردین ۱۱, یکشنبه

superstition = how - why

× نکات ریز خانه‌داری: چه کنیم که اشکمان در نیاید؟

بچه که بودم تو یک کتاب آشپزی خوندم برای اینکه موقع پیاز خورد کردن اشکتان در نیاید باید:
1 - کنار پنجره پیاز خورد کنید.
2 - یک چوب کبریت بین دندانها بگذارید.

فکر کردم این دو تا کار قراره در نقش "اجی مجی لاترجی" عمل کنند تا ما اشکمان درنیاید. پیاز به دست، با خواهرم کنار یک پنجره بسته نشسته و یک چوب کبریت کردیم تو دهانمان. ولی جادو عمل نکرد و باز هم اشکمان درآمد. غافل از اینکه نقش پنجره (که باید باز باشد) به جریان انداختن هوای پیازی است و نقش چوب کبریت، کمک به تنفس از دهان با جای بینی!