۱۳۸۹ فروردین ۴, چهارشنبه

Reading Between the Lines

فصل عاشقی

- خواهر: امروز رئیسم به من گفت "خانوم مهربون"! فکر میکنی منظورش چی بود؟
+ برادر: خوب معلومه. داشته ازت خواستگاری میکرده.
- خواهر: واقعاً که!
+ برادر: شاید هم سر مهریه باهات چونه میزده.
از سری " دیگه چه خبر؟"

هیچ نظری موجود نیست: