۱۳۹۱ آبان ۷, یکشنبه

"Act Locally; Think Globally"

Only "the greatest nation on earth" would call national champions "world champs".

۱۳۹۱ مهر ۱۹, چهارشنبه

"He's the kind of man a woman would have to marry to get rid of." -- Mae West

- همسر آینده خود را توصیف کنید. (بیست و پنج صدم)

۱۳۹۱ مهر ۱۶, یکشنبه

"One does not discover the absurd without being tempted to write a manual of happiness." -- The Myth of Sisyphus


یک مقاله ای گفته بود اگر خوشحال نیستید ده تا از چیزهایی رو که باید براش خوشحال باشید رو بنویسید تا یادتون بیاد که چرا باید خوشحال باشید.

منم شروع کردم به نوشتن. درست ترش این است اگر بگویم با انگشت شمردن ... بعد از کلی زحمت پنج تا چیز پیدا کردم و این به این معنی بود که یک مشت چیز بیشتر برای خوشحالی نداشتم.
.
.
.

تا اینکه با دیدن این دیاگرام لیستم تکمیل شد.
6-10. خوشحالم برای این ژنهای صد در صد مشنگ و اینکه پنجاه درصد خوشحالی آدم رو تشکیل میدن.


۱۳۹۱ مهر ۱۳, پنجشنبه

Wandering of a -not so clean- mind in the fog

معرفي فيلم:
زن باردار (ليلا حاتمي) روی صحنه تئاتر روی صندلی نشسته و به رو به رويش خيره شده است.
مرد (شهاب حسيني) از داخل حمام صدا ميزند "رویا جان! اون حوله رو برام مياري؟".
زن لنگ لنگان و دست به كمر بلند ميشود. به طرف حوله ميرود. ناگهان از درد فرياد بلندي ميزند و روي زمين مي افتد.
مرد سراسيمه از داخل حمام به روي صحنه ميدود.

-- با *كمي* دخل و تصرف، فيلم پرسه در مه