۱۳۸۸ اسفند ۱۷, دوشنبه

Lost

وقتی خیلی بچه بودم، میخواستم یه جایی برم. اونقدر اصرار کردم تا مامانم گفت "راه بازه، جاده درازه!" ...
 فکر کردم هر جا خواستم میتونم برم. سرمو انداختم زیر رفتم بیرون... گم شدم! الان هم اینجام.
هیچ نظری موجود نیست: