۱۳۸۸ اسفند ۲۸, جمعه

Esfand

برای رفع چشم زخم... اگر سیگاری نیستید، تا اسفند تموم نشده تند تند سیگارهاتون رو بکشید

رفیق ناباب، گوگل


------------------------------
پ. ن. بیست و نه اسفند، روز ملی شدت صنعت نفت  گرامیباد
پ.پ.ن. از اسفند دود کردن خوشم نمیومده هیچ وقت، ولی از درآوردن دونه های اسفند از داخل این گردلی ها، چرا

هیچ نظری موجود نیست: