۱۳۹۰ بهمن ۹, یکشنبه

My sexist observation

رفتم آرایشگاه. مجله‌های نشنال جئوگرافیک روی میز بود! نوبتم که شد، فهمیدم سلمانی مردانه است.


۱۳۹۰ بهمن ۴, سه‌شنبه

"I want to test my MAXIMUM and see how much I can do." Michael Phelps

رفتم مصاحبه. يه مساله حل كردم، جواب آخرش شده:

(x > y) ? x : y

ميگه خوب اين معادل چيه؟
ميگم اين يه مالتيپلكسره، پس:

((x>y) & x ) | (! (x>y) & y))
غلط نگفتم. فقط مقدار زيادي احمق به نظر اومدم.