۱۳۸۹ فروردین ۵, پنجشنبه

Root Canal and Crowning

پس از کندن ریشه فساد وتباهیها، مقدمات تاجگذاری فراهم شد...هیچ نظری موجود نیست: