۱۳۸۸ اسفند ۲۱, جمعه

Gloomy Sunday vs. South Park

(بعد از نگران کردن دوستان با گوش دادن گلومی ساندی) داشتم فکر میکردم لیست کارهایی رو که دوست دارم حتما در زندگیم انجام بدم اینجا بنویسم که اگر پس فردا جنازه ام در اتاقم پیدا شد، این سرنخی بشه برای دستیار کاراگاه کاستر تا بدونه من انگیزه های زیادی برای زندگی داشته ام، پس مساله قتل بوده و نه خودکشی.

... هر چی فکر کردم چیز خاصی به نظرم نیومد... چرا! فقط اینکه هفدهم مارچ سری جدید سوث پارک شروع میشه. تا این هست، زندگی باید کرد (ژانر: طعم گیلاس).


پ.ن.1 دلیل محکمتر اینکه من ژنتیکی اهل خودکشی نیستم. (ر. ج. این پست)
پ. ن.2 دنبال سرنخی از دستیار کاراگاه کاستر هستم.

هیچ نظری موجود نیست: