۱۳۸۸ اسفند ۱۵, شنبه

Conditional Love


تو را دوست میدارم، اگر دوست میدارم.

هیچ نظری موجود نیست: