۱۳۸۸ بهمن ۲۲, پنجشنبه

Unity redefined

دارم فکر میکنم ژانر این"راهپیمایی وحدت آفرین" هم دقیقا مثل همون ژانر "صدق الله العلی العظیم" چسبوندنیه پست قبلیه.

به قول مسیح علینژاد "برایشان خیلی آسان است که در چشمهای مردم نگاه کنند و به مردم خودشان هم دروغ بگویند".

این هر چی بود، وحدت آفرین نبود.

هیچ نظری موجود نیست: