۱۳۸۸ اسفند ۲, یکشنبه

Kaku, Say it in Tehrooni...

لینک روز:
اطلس زبانهای رو به انقراض... نام ایران را وارد کنید:
Ashtiani Bashkardi, Brahui, Dari, Dzhidi, Gazi, Hawrami, Hulaula (Iran), Khalaj, Khorasani Turk, Khunsari, Koroshi, Lari, Lishan Didan (Iran), Mandaic, Natanzi, Nayini, Semnani, Senaya, Sivandi, Soi
 
شعر روز:

من سقه ی کاهو پَرَکم، تو گَندنوی... من ترتیزکُم، تو تربیزه، لب سیوی
رودار شود، هر اَشی هستی کاکو جون... غم کنج دلم تنجه زده، پس تو کجوی
 
-- سمندر
 
 
 
 
 

 
سقه ی کاهو: (با تشدید ق) ساقه ی کاهو
گندنوی: گندنایی/ گندنا هستی
ترتیزک: شاهی (از سبزیجات مورد علاقه من)
تربیزه: تربچه
لُب: درشت و بزرگ
سیوی: (با تشدید واو) سیاهی/ سیاه هستی
رودار: ( بر وزن جوکار) پی در پی
شِوِد: از سبزیجات
تِنجِه: جوانه
-----------------------------

 بیژن سمندر که از سال هاي پيش از انقلاب در امريکا زندگي مي کند و اکنون به سبب بيماري پارکينسون خانه نشين شده، در حوزه هاي ديگري نيز فعال و صاحب منزلت است. او ترانه سراست و ترانه مشهور «گل سنگ» از سروده هاي اوست.
کتاب هايش پرندوش، شعر شهر، شعر شيراز، شيراز از گل بهتر و به ياد شيراز نام دارند. به اضافه فرهنگ کوچکي از لغات و اصطلاحات شيرازي. يکي از مشهورترين اشعار سمندر مثنوي «سفره شيرازي» است که در آن نام غذاها، خوراکي ها و اسباب و ابزار سفره مرم شيراز برده شده و اغلب شيرازي ها آن را از بر هستند. اين شاعر توانا اکنون مدتي ا ست به دليل شدت گرفتن بيماري اش در بيمارستاني در لس آنجلس بستري است.
 
(با تشکر از رویا برای شعر و ترجمه و الخ.)
 
کلمه نامرتبط:
آبکش: ترش بالا، ترش پیاله

۱ نظر:

Roya گفت...

ترش پاله / ترش باله