۱۳۸۸ بهمن ۱۹, دوشنبه

Hearing Problem Symptoms

×  از عوارض کم شنوایی:

 خشک چوبی و خشک سیمی و خشک پوست... از کجا می آید این آقای* دوست 


* آوای دوست -- شعر از مولوی

هیچ نظری موجود نیست: