۱۳۸۸ بهمن ۱۹, دوشنبه

Law of Attraction... Messed up

ترانه  کاربردی روز:
من تو رو مي خوام. تو رو مي خوام. اونا رو نمي خوام.
هیچ نظری موجود نیست: