۱۳۸۸ بهمن ۱۵, پنجشنبه

Loop

در مورد رفق و فتق امور ماشینم با یه دور باطل فلسفی رویرو شده ام... اینجا مینویسم که ذهنم مرتب شود:سه کار باید برای ماشینم انجام بدهم:
× برای رجیستر کردن به صورت اسقاطی مراجعه کنم به اداره راهنمایی و رانندگی
نیازمندی ها:
گرفتن تایید مجدد برای ترمز و چراغهای ماشین
ارائه بیمه معتبر ماشین
-----------------------------------------------------------------------
× بیمه ماشین منقضی شده. باید اقدام کنم 
نیازمندی:
مدرک رجیستر  ماشین به صورت اسقاطی
------------------------------------------------------------------------
× تعمیر چراغ و چک کردن ترمز:
نیاز به بیرون بردن ماشین تا تعمیرگاه
------------------------------------------------------------------------
× بیرون بردن ماشین:
نیازمندی: 
بیمه و مدرک رجیستر شدن ماشین


----------------------------------------------------------
چگونه این دور را بشکنم؟

× راه حل یک:
بکسل نمودن ماشین تا تعمیرگاه×× راه حل دو: 
دعوت تعمیرکار به پارکینگ (مخصوصا اگه اون آقای باحالی باشد که در مورد همه امور زندگی شما نظرات قابل توجهی میدهد)ا××× راه حل سه: یک آگهی بگذارم یک چیزی دستی بدهم ماشین را از جلوی چشمم بردارند، ببرند

هیچ نظری موجود نیست: