۱۳۸۸ اسفند ۱, شنبه

Broken Heart, Shirazi Style

× شعر روز::

پوی پَتی تِنگيدي رو كُمم، كُمُمِه پُكُندي  ....  كُمُمِه پُكُندي به درك، دِلُمُه شِكُندي
-- سمندر، شاعر شیرازی

× ترجمه:
پا برهنه پريدي روي شكمم، شكمم را تركاندي... این عيبي ندارد، ولی با اين كارت دلم را شكستي.

------------
photo from: here. more from: here (not recommended).

۱ نظر:

Roya گفت...

من عاشق این بیت شعرم!