۱۳۸۸ بهمن ۱۵, پنجشنبه

Not a True Love


ژانر عشق كثيف/انگلی:

 هنوز هم وقتي يه هوندا آكورد نقره اي سالم تو خيابون مبينم، ناخوداگاه، از ته دل آه ميكشم. نه اینکه عاشقش بودم، نه... خیلی لی لی به لالاش نمیذاشتم کلا، ولي به هر حال خوب كارمو راه مي انداخت.

هیچ نظری موجود نیست: