۱۳۸۸ بهمن ۱۹, دوشنبه

Risk Assesment

اگر نصفه شبی به سرتان زد به دوست قدیم "ان" سال پیشتان ایمیل بزنید و بگویید به مدت "ام" سال به صورت یک طرفه عاشقش بوده اید:

این احتمال را بدهیذد که طرف فکر کند نامه قبل از خودکشی دریافت کرده و به 911 زنگ بزند تا جلوی خودکشی شما را بگیرد.

اگر هم قصد خودکشی در میان بوده، در نظر بگیرید که ساعت سه نیمه شب ممکن است دوستتان خواب باشد و ایمیلتان را نخواند و زنگ نزند به 911 که جلوی خودکشیتان را بگیرد.

اگر واقعا واقعا و به صورت جدی قصد خودکشی دارید باز هم این احتمال را بدهید که ممکن است دوستتان بیدار باشد و یا اینکه ایمیلش را روی گوشیش فوروارد کرده باشد و گوشیش بینگ بکند و بیدار شود و زنگ بزند 911 که بیایند و جلوی خودکشیتان را بگیرد. زندگی بعد از اقدام به خودکشی ناموفق اصلا لطف و صفایی ندارد.
---------------------

در هر صورت اگر گزارش این عملیات را برای من فرستادی نصفه شب، آخرش نگو "وای مردم از خنده". چون باعث میشه زنگ نزنم به 911 که بیان جلوی خودکشی نامحتملت رو بگیرن. چون جدی نمیگیرم. میگم حالا فردا صبح زنگ میزنم ببینم خودکشی کرده یا نه.

× پس نوشت: فردا صبح که زنگ زدم، داشتی میدویدی که برسی به کلاس.


هیچ نظری موجود نیست: