۱۳۸۸ بهمن ۱۹, دوشنبه

Tango


قرار بود قورباغه ها زیست کنند، آدمها زندگی. مملکته داریم؟
 
“To live is the rarest thing in the world. Most people exist, that is all.”
-- Oscar Wilde

هیچ نظری موجود نیست: