۱۳۸۸ اسفند ۵, چهارشنبه

On Fairness, Indiscrimination and Reasoning

خانم "نون" (معلم مدرسه ابتدایی یک منطقه سُنی نشین):

بچه ها! همونطوری که اونها پیامبر ما رو می پرستن، ما هم باید امامهای اونها رو بپرستیم.

هیچ نظری موجود نیست: