۱۳۸۸ بهمن ۱۷, شنبه

Liver with fava beans
× ژانر فضول کش:
"می دونی نفر قبلی رو که اومده بود آمارم رو بگیره، چی کار کردم ؟ جگرش رو با باقلا خوردم."
۲ نظر:

Mohammad Mahdian گفت...

it's actually with fava beans and chianti

Z گفت...

and a nice chianti ... :)

اوه. همینه که دلم درد گرفت. جگر و باقالی خالی دل آدمو درد میاره.