۱۳۸۸ اسفند ۶, پنجشنبه

The Coffee Shop Poem

× شعر قهوه خانه ای روز:

قضا گفت گير و قدر گفت دِه ... فلک گفت احسنت، مَه گفت زِه
فردوسي
-------------------
× فرهنگ فارسی معین:
 زه زه: [ زِه ْ زِه ْ ] (صوت مرکب) ادات تحسین.


----------------------------
با تشکر از دوست قهوه خانه ای که وسط کار کردن شاعرانه به خودش آفرین گفت.

عکس از اینجا.

هیچ نظری موجود نیست: