۱۳۸۸ بهمن ۲۱, چهارشنبه

United

ژانر وحدت آفرین چسباندن "صدق الله العلی العظیم" با فونت متفاوت به ته قرائت قران قاریان سنی.

هیچ نظری موجود نیست: