۱۳۸۸ دی ۲۴, پنجشنبه

Stereotype


ژانر دور از جون دختر بلوند:

از دیشب آیفونم روشن نمیشد. بعد از کلی تحقیق و تفحص و گوگل کردن زدمش به برق دیدم شارژش تموم شده بوده.

هیچ نظری موجود نیست: