۱۳۸۸ دی ۲۰, یکشنبه

Laziness

:ژانر مبارزه بدون خشونت

رو دیوار مدرسه ابتدایی مون نوشته بود: درس بخوان محصل، امید رهبر تویی.
با این حساب درس نخوندنم یه جور مبارزه منفی حساب میشه؟

هیچ نظری موجود نیست: