۱۳۸۸ بهمن ۲, جمعه

Moral of the Story


داستان کوتاه اخلاقی رادیو پیام :یک مرد "چلاق" خواستار ازدواج با زن زیبایی است. زن چلاق میگوید آخر تو چلاقی. من چگونه با تو ازدواج کنم؟

مرد چلاق میگوید همسر آدم موقع بوجود آمدن انسان برایش انتخاب و تعیین شده... قرار بود تو چلاق به دنیا بیایی... ولی از اونجایی که اگه یه زن، چلاق به دنیا بیاد براش حتما یک فاجعه است، من در بدو خلقتم خواسته ام که من به جای تو چلاق به دنیا بیایم.

زن زیبا  پس از درک این موضوع، پی به فداکاری مرد می برد و با مرد چلاق ازدواج و به خوبی و خوشی با مرد زندگی می کند.
--------------------------

آقای رادیو پیام! یک کمی انسان باشید!

آدم همذات پنداری صادق رو با" داوود" و با "سگ ولگرد" که میبینه دلش میخواد بره خودکشی کنه... نه از دست داستانهای صادق... از دست رادیو پیام.


---------------------------

* چلاق نگفت. ولی به همین مفهوم.


هیچ نظری موجود نیست: