۱۳۸۸ دی ۲۴, پنجشنبه

Self Love

ژانر افسردگی

از خودم خوشم اومده، ولی تو باور نکن

هیچ نظری موجود نیست: