۱۳۸۸ دی ۲۱, دوشنبه

Implied

شقیقه هایم درد می کند، ولی این به "آن" ربطی ندارد

× ولی فکر کنید اسم یکی باشه شقایق گودرزی ×

هیچ نظری موجود نیست: