۱۳۸۸ دی ۲۰, یکشنبه

I am not me

ژانر خمینی-مولوی

او: "هی نگویید این من!" - من: "من نه منم، نه من منم"ا

هیچ نظری موجود نیست: