۱۳۸۸ بهمن ۲, جمعه

On the news

مکالمات من( از کالیفرنیا) و  ایران

ایران: خوب، اونجا چه خبر؟
من: چند روزه که بارون میاد زیاد. رادیو پیام گفت کالیفرنیا دو نفر کشته شدن.

ایران: دیگه چه خبر؟
من: هائیتی هم که زلزله شده. مردم و دولت کمک می کنن. رادیو پیام می گفت آمریکا اشغال نظامی کرده هائیتی رو. مردم هائیتی خیلی شاکین از این موضوع. انگار صهیونیستها هم دارن اجزای بدن کشته شده های زلزله رو میدزدن.

ایران: اخبار سیاسی دیگه چه خبر؟
من: یه سناتوری مرده تو ماساچوست. مردم یه پوپولیست انتخاب کردن به جاش. مثل اینکه برای دموکراتها و اصلاحات بیمه خیلی بد شده.
ایران: آره بابا. اینجا به همین مناسبت از پایین اومدن محبوبیت اوباما گزارش لحظه به لحظه میدن برامون.

من: شما چه خبر؟
ایران: دیشب تلویزیون می گفت قطار تهران-شیراز مشغول به کاره.دروغه که کار نمیکنه. ما هم هوس کردیم محض تنوع بلیط قطار شیراز بخریم! زنگ زدم راه آهن بلیط بگیرم. می گن بلیط نداریم. میگم چرا؟ میگه ریلش که هست ولی دلیل نمیشه قطار هم از روش رد بشه که.

(توضیح: من انلاین رادیو پیام گوش میدم.)

هیچ نظری موجود نیست: