۱۳۸۸ دی ۲۴, پنجشنبه

Self Resposibility

ژانر غیرفرافکنانه

بسیاری از شواهد و قرائن نشون میدن که خودم کردم که لعنت بر خودم باد

هیچ نظری موجود نیست: