۱۳۸۸ بهمن ۱, پنجشنبه

Only In LA -- Getting Messages in Random Trash
زهره جان
کت بچه ها جا مانده. رسیدی زنگ بزن بیام بردارم
...
از فلان رستوران بهم زنگ بزن... از اتاقت هم میتونی زنگ بزنی

هیچ نظری موجود نیست: